Sosyal Yaşam ve Lezzet Rehberi

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

 

1) Sözleşme Konusu:

İş bu sözleşme konusu; Internet üzerinden hizmet veren mersingurme.com  üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanma şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2) Sözleşme Kapsamı:

İş bu sözleşmenin kapsamı, ürün içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KUZEY DANIŞMANLIK LTD. tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ürün içerisinde bulunan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KUZEY DANIŞMANLIK tarafından açıklanan her türlü beyanı kabul etmiş olmakla birlikte üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilmiş olan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3) Sözleşme Tarafları:

İş bu sözleşmenin kapsamı, site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KUZEY DANIŞMANLIK tarafından hazırlanmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

İşbu sözleşme, ürün sahibi ve işletmecisi olan; “KUZEY DANIŞMANLIK LTD ŞTİ.” ile “siteye üye olan kişi/kurum” arasında yapılan, üye kaydı gerçekleşirken onaylandığı takdirde akdedilip karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

4) Sözleşme Tanımlamaları:

* Site sahibi ve işletmecisi olan; KUZEY DANIŞMANLIK LTD ŞTİ; bundan böyle “KUZEY” olarak adlandırılacaktır.

* MERSİNGURME.COM sitesinde  “Üye Ol” butonuna basarak üye olma işlemini tamamlamış olan kişi; bundan böyle “Üye” olarak adlandırılacaktır.


* mersingurme.com sitesine kayıtlı tüm üyelerin, kendisinin verdiği bilgilerle ve eklediği fotoğraflarla oluşturulan diğer üyeler tarafından görüntülenebilen üyeye özel tanıtım sayfası; bundan böyle “Üye Profili” olarak adlandırılacaktır.

* mersingurme.com sitesine kayıtlı mekanların, yetkilisi tarafından oluşturulan, mekan tarafından verilen bilgilerle ve eklediği fotoğraflarla oluşturulan diğer üyeler tarafından görüntülenebilen mekana özel tanıtım sayfası; bundan böyle “Mekan Profili” olarak adlandırılacaktır.

5) Yasal Hak ve Hükümlülükler

İş bu sözleşme bulunan, yasal hak ve hükümlülükler; Üyelerin yasal hak ve yükümlülükleri ve Kuzey’in hak ve hükümlülükleri olmakla birlikte iki maddeden oluşmaktadır.

a) Üyelerin Yasal Hak ve Hükümlülükleri

Siteye müşteri profili ile  üye olabilmek için, kişinin T.C. yasalarına göre 18 yaşını doldurmuş ve kanunen reşit sayılması ve işbu sözleşme hükümleri gereğince, daha önceden üyeliği iptal edilmemiş, kullanıcı adı olarak ticari bir unvan ya da ahlaka aykırı bir rumuz seçilmemiş olması gerekmektedir.

Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı yada ahlaka aykırı rumuz seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl" dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı ya da ahlaka aykırı bir rumuz seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üye, üyeliği süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanırken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

Siteye mekan profili ile üye olabilmek için, kurumun tüzel bir kişiliğe sahip olması, KUZEY tarafından sisteme davet edilmesi ve üyeliğinin onaylanması gerekmektedir. İstendiği takdirde mekan kayıtlı olduğu vergi dairesini ve vergi numarasını Kuzey Danışmanlık’a bildirmek zorundadır. Aksi takdirde üyeliğini koşulsuz iptal etme hakkı Kuzey’e aittir.

 Mekan Profili ile üye olan kullanıcıların, mekanlarına ait girdikleri bilgilerin doğruluğu ve açıklığı kurum kontrolündedir. Hüsnüniyete binaen Kuzey tarafından verilen asistanlıklarda bilgiler kurumun kendisinden veya kurumun resmi web sitesinden alınacak olup, verilen asistanlık sonucu girilen bilgilerin kontrolü ve değişiklik talebi 3 iş günü içinde yazılı ya da e-posta halinde bildirilmediği takdirde kurumun sorumluluğunda sayılacaktır.


Üye, Kuzey’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince, resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, üyelere ait gizli, özel ve/veya ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kuzey’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üyelerin, site aracılığıyla Kuzey tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Kuzey’in  doğrudan veya dolaylı yoldan herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. Kuzey, üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye tarafından oluşturulan müşteri profili hemen; mekan profilleri de, Kuzey tarafından onaylandıktan sonra sitelerde görüntülenir. Üye profilinde bulunan e-posta adresi dışındaki bilgiler, sitelerin diğer tüm üyeleri tarafından görülebilir; üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir. Üyeler, Kuzey’in yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kuzey doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. Bu tür mesajlar ileten üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Üyenin yaptığı işlemlerin, toplamı Kuzey’in belirlediği ve sitelerin ilgili bölümünde bildirdiği sayıdan fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye sitelere Kuzey’in belirlediği ve sitelerin ilgili yerinde bildirdiği süre boyunca giriş yapmadıysa (log-in olmadıysa) tüm işlemleri silinebilir.

Her üye, Kuzey  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki siteler dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kuzey  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Kuzey doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, bilgi@mersingurme.com adresine mesaj yollayarak üyeliğini iptal edebilir. Üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte üyenin kullandığı rumuz diğer üyeler tarafından seçilip kullanılabilir hale gelebilir.


Üye, siteler aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir.

b) Kuzey’in Yasal Hak ve Hükümlülükleri

Kuzey, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkına sahiptir. Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kuzey bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. Üyeler, Kuzey’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kuzey tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Kuzey tarafından yapabilir. Kuzey tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Kuzey’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kuzey, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, sitelerin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Üye profiline fotoğraf ekleyen üye, "Günün Üyesi" arasında yer alabilir. "Günün Üyesi" ana sayfada ve sitelerin diğer alanlarında görüntülenebilir. "Günün Üyesi" arasında yer almak istemeyen ve verdiği fotoğraflarının reklam ve pazarlama alanında kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini bilgi@mersingurme.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde "Günün Üyesi" seçilmezler ve fotoğrafları reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Kuzey, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve Kuzey tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan yorumları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kuzey bu yorum ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

Teknik sorunlardan Sitenin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve siteye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde Üyenin yaşayacağı sorunlardan Kuzey sorumlu tutulamaz.

Sistemde yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

6) Ücretlendirme:

Mersingurme.com sistemine bireysel kullanıcı olarak üye olmak tamamen ücretsizdir ve sistem devam ettiği sürece ücretsiz kalacaktır. Mekan olarak üye olacak kurumlar ve kurumları temsil eden kişiler için üyelik ücreti Kuzey tarafından ilgili kişiye ayrıca yazılı olarak bildirilecektir.

7) Diğer Hükümler:

a) Fikri Mülkiyet Hakları

Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Kuzey’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Kuzey’e aittir ve/veya Kuzey tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve Kuzey’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Kuzey’in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kuzey’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Kuzey’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz ve/veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Kuzey’in; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Kuzey’in fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Mekan yetkilileri sayfalarına koydukları fotoğraflardan sorumludur. Bunlarla ilgili oluşabilecek “elif hakları” sorunlarından KUZEY sorumlu tutulamaz.

b) Sözleşme Değişiklikleri

Kuzey, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

c) Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kuzey, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kuzey için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kuzey’den  herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Kuzey’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

d) Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilin de doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

e) Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin, üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Kuzey, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Kuzey’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.